Conf.dr.ing. Alexandru Hedeş

Conf.dr.ing. Alexandru Hedeş

department Inginerie electrică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C421A
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403448
Email: alexandru.hedes@upt.ro

Domenii de activitate

Electrotehnologii.
Instalaţii Electrice.
Compatibilitatea electromagnetică