Prof.dr.ing. Dorin Popovici

Prof.dr.ing. Dorin Popovici

department Inginerie electrică
Incadrarea
Consultant
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C407
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403453
Email: dorin.popovici@upt.ro

Domenii de activitate

Covertoare statice.
Controlul acţionărilor electrice.
Automatate programabile industriale