Prof.dr.ing. Petru Andea

Prof.dr.ing. Petru Andea

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Doctorat
Date de contact

Cabinet: C114
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403406
Email: petru.andea@upt.ro

Domenii de activitate

Echipamente electrice
Automatizarea şi protecţia sistemelor electroenergetice
Noţiuni de ştiinţă şi tehnologie