Asist.dr.ing. Oana-Anca Dulca

Asist.dr.ing. Oana-Anca Dulca

department Electroenergetică
Incadrarea
Titular
Domenii de predare
Licenta
Master
Date de contact

Cabinet: C113
Adresa: Bulervardul Vasile Parvân, nr. 2, RO-300223,
Timişoara, România
Tel: 0256-403423
Email: oana.pop@upt.ro

Domenii de activitate
Piața energiei Compatibilitate electromagnetică Managementul tehnic al ODE Electrotehnologii