Examen Licenta - Ingineria Sistemelor Electroenergetice

COMISIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA


Domeniul: Inginerie Energetica
Specializarea: Ingineria Sistemelor Electroenergetice (ISEE)

Componenta comisiei:

Președinte: Prof.dr. ing. Adrian PANĂ

Membrii: Prof.dr.ing. Flaviu FRIGURĂ-ILIASA
               Conf.dr. ing. Constantin BĂRBULESCU
               Conf.dr.ing. Florin Matei MOLNAR
               Ș.l.dr.ing. Ilona BUCATARIU
Secretar: Ș.l.dr.ing. Felicia BĂLOI

Membrii supleanţi:
             Conf.dr.ing. Alexandru BĂLOI
             Conf.dr.ing. Attila SIMÓ

 

Perioada examenului de licenta:
08.09.2022, ora 09:00,  sala C002

***************************************************

Reglementări referitoare la ciclul de licenţă

***************************************************

Files
Ghid pentru elaborarea si redactarea lucrărilor de licenta
Fisa de inscriere la examenul de licenta